Intervisiebegeleiding

Professionals kunnen veel van elkaar leren maar het ontbreekt hen vaak aan de juiste mogelijkheden om dat vorm te geven: tijd, gelegenheid, aanpak en (een veilige) structuur. Door intervisiebegeleiding ontstaat daarvoor de gelegenheid en tijd. Door de aanpak en structuur van de intervisie-begeleiding komt het oplossend vermogen van collega’s optimaal tot ontplooiing. Dit heeft ook een versterkende werking voor  de samenhang en samenwerking tussen collega’s onderling.

De ervaring leert dat na verloop van tijd collega’s elkaar ook buiten de intervisiebijeenkomsten gemakkelijker opzoeken met een vraag om even met ze mee te denken.

Werkwijze
Gebleken is dat voor de continuïteit een aantal intervisiebijeenkomsten onder begeleiding nodig is (ongeveer 6 – 8) maar dat daarna de methodiek aan de groep kan worden overgedragen, zodat deze zelfstandig, zonder externe begeleiding de intervisie kan voortzetten.

Kijk voor de kosten op de pagina Tarieven.

Pin It on Pinterest

Share This