Training

Doelwit ontwikkelt, organiseert en geeft trainingen op het gebied van onder meer:

  • Effectiever communiceren
  • Feedback geven en ontvangen
  • Werken met coachingsvaardigheden
  • Beter, plezieriger en effectiever samenwerken
  • Coachend leiding geven
  • Functioneren als zelforganiserend team
  • Toepassen van onderhandelingsvaardigheden
  • Werken met mediationvaardigheden
  • De klant centraal stellen: klantgerichtheid
  • Het voeren van ‘het goede gesprek’ (als alternatief voor functionerings- en beoordelingsgesprekken)

Geen standaardtraining

Mijn stijl is onderscheidend doordat ik altijd uitga van maatwerk: elke situatie is anders, iedere groep en ieder team zijn weer anders en elke organisatie is anders. Daarom geloof ik niet in standaardtrainingen, in ‘one size fits all’.

Op basis van de doelstelling, de huidige en gewenste situatie, het karakter van de organisatie, de geschiedenis en de intake ontwikkel ik in samenspraak met de opdrachtgever altijd een training op maat.

 

Gezamenlijk doelstelling bepalen

In een eerste gesprek met de opdrachtgever (en eventueel deelnemers aan de training) formuleren we gezamenlijk de doelstelling van de training en stellen we vast wat de huidige situatie is. We analyseren de haalbaarheid van de gewenste situatie, en bezien of training hierin de juiste interventie is of dat wellicht een andere interventie effectiever is.

Op basis van dit eerste gesprek maak ik een plan van aanpak en een globaal voorstel voor de training. Indien de opdrachtgever hiermee akkoord gaat, ontwerp ik de definitieve training. Na overleg met de opdrachtgever over dit ontwerp zal dan de training worden uitgevoerd.

 

Pin It on Pinterest

Share This